Facebook
Oferta GeoPanoramic:

Fotografia tradycyjna i panoramiczna 360°

 • wirtualne panoramy 360°
 • wirtualne wycieczki
 • wirtualne spacery
 • Google Street View
 • gigapanoramy
 • panoreportaże
 • fotografię prasową - dokumentalną
 • sesje zdjęciowe
 • fotografię portretową
 • fotografię ilustracyjną
 • fotografię reklamową
 • fotografię produktu
 • fotografię koncertową
 • fotografię wnętrz
 • fotografię artystyczną
 • komputerowa edycja fotografii/retusz
 • przygotowanie fotografii do druku i do internetu
Specyfikacja wirtualnych panoram sferycznych 360°, wirtualnych wycieczek, spacerów gigapanoram...

Systemy Informacji Geograficznej (GIS)

GIS to elektroniczne systemy służące do wprowadzania, przetwarzania, gromadzenia, zarządzania oraz wizualizacji danych przestrzennych. Umożliwiają tworzenie baz danych z informacją przestrzenną. Za pomocą m.in. odbiorników do lokalizowania pozycji w przestrzeni GPS systemy GIS umożliwiają szybką aktualizację baz danych. Wykorzystując zebrane informacje przestrzenne oraz specjalistyczne programy komputerowe możliwe jest tworzenie planów, map wielorakiego zastosowania oraz tworzenie interaktywnych planów i map dla każdego użytkownika na strony www - portal GIS. Systemy Informacji Geograficznej są wykorzystywane w planowaniu przestrzennym, kartografii, geodezji, ochronie środowiska, leśnictwie, rolnictwie, jednostkach samorządowych, jednostkach badawczych, biurach architektonicznych. Mogą być m.in. wykorzystywane do wizualizacji efektów katastrof naturalnych, takich jak powodzie, pożary lasów.

Zakres usług

GeoPanoramic oferuje wsparcie procesów związanych z tworzeniem, aktualizacją i udostępnianiem informacji przestrzennej. Nasza oferta z zakresu GIS obejmuje:

 • opracowywanie planów i map tematycznych
 • przygotowywanie interaktywnych planów i map na strony www - Portal GIS
 • integracja i tworzenie baz danych przestrzennych
 • umieszczanie planów i map na stronach www
 • przygotowywanie wizualizacji przestrzennych 3D
 • personalizacja Google Maps i Google Earth
 • cyfrowe przetwarzanie i kalibracja map papierowych
 • pozyskiwanie dla klienta materiałów źródłowych takich jak: mapy zasadnicze, topograficzne, katastralne, mapy tematyczne, wyciągi z informatycznych baz danych itp
 • obróbkę materiałów źródłowych dla potrzeb planistycznych (m.in. cyfrowe przetwarzanie i kalibracja map papierowych, obróbka plików rastrowych i wektorowych, wektoryzacja planów i map lub ich elementów, ujednolicanie map cyfrowych o różnych formatach i układach współrzędnych)
 • analiza materiałów i wykonywanie zgodnie z zapotrzebowaniem map tematycznych (ukształtowania terenu, map katastralnych i użytkowania terenu itd.)
 • przenoszenie do formatu cyfrowego papierowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • przygotowywanie wydruków wielkoformatowych planów i map
 • pośredniczenie w dostępie do informacji geoprzestrzennej.
Specyfikacja GIS...