Facebook
Specyfikacja GIS

Plany i mapy tematyczne

Przygotowujemy zarówno plany i mapy tematyczne przyrodnicze jak i społeczno-gospodarcze:

 • przyrodnicze m.in.: ukształtowania terenu (hipsometryczne, nachyleń, ekspozycji), zasobów naturalnych (geologiczne, leśne), ochrony przyrody, krajobrazowe, sieci rzecznej
 • społeczno-gospodarcze m.in.: podziału administracyjnego, sieć transportowej, plany miast

mapy hipsometryczne

Tworzymy mapy hipsometryczne w oparciu o cyfrowy model rzeźby terenu (DEM, NMT). Dzięki temu oferujemy również analizę statystyczną rzeźby opracowywanego obszaru.

hipso

mapy nachyleń

Przygotowujemy mapy nachylenia (spadków terenu) w oparciu o analizę numerycznego modelu rzeźby terenu (NMT, DEM). Mapy mogą zostać opracowane zarówno w stopniach jak i procentach.

slope

mapy ekspozycji

Opracowujemy mapy wystawy zboczy na podstawie cyfrowego modelu rzeźby terenu DEM. Mapy te przedstawiają kierunek spadku terenu (zgodny z kierunkami geograficznymi). Mapy wystawy zboczy tworzymy z modelu terenu poprawnego hydrologicznie, dzięki czemu nie posiadają one błędów związanych z występowaniem obszarów płaskich.

aspect

mapy geologiczne

Przygotowujemy mapy geologiczne zarówno na podstawie danych Państwowego Instytutu Geologicznego, jak i innych danych źródłowych. Na mapach prezentowana jest geologia wybranego terenu w ujęciu ciągłym (nie arkuszowym). Sytuację geologiczną możemy zestawiać z różnymi innymi obiektami i zjawiskami. Możemy ją również wykorzystać do dalszych analiz i zestawień statystycznych.

tektonika

mapy krajobrazowe

Przygotowujemy mapy geologiczne zarówno na podstawie danych Państwowego Instytutu Geologicznego, jak i innych danych źródłowych. Na mapach prezentowana jest geologia wybranego terenu w ujęciu ciągłym (nie arkuszowym). Sytuację geologiczną możemy zestawiać z różnymi innymi obiektami i zjawiskami. Możemy ją również wykorzystać do dalszych analiz i zestawień statystycznych.

mapa krajobrazowa

Cyfrowe przetwarzanie i kalibracja map papierowych

Dokumentacja kartograficzna w formie cyfrowej jest m.in. podstawą do przetwarzania informacji na potrzeby planowania przestrzennego. Coraz większa liczba danych w postaci cyfrowej wymaga sprawnego zarządzania. Doradzamy, jak zintegrować bazy danych pochodzące z różnych źródeł, umieszczać je na mapach cyfrowych i udostępniać przetworzone informacje.

Korzyści cyfrowego przetwarzania map:
 • szybszy i łatwiejszy dostęp do wskazanej mapy
 • znacznie lepsza czytelność i przejrzystość mapy
 • możliwość szybkiego wydruku mapy
 • powiązanie z bazami z informacją przestrzenną
 • możliwość tworzenia map hybrydowych - połączenie rastra i elementów wektorowych
 • możliwość przesyłania dokumentów drogą elektroniczną
 • bezpieczne przechowywanie informacji

Dokumentacja kartograficzna w postaci elektronicznej to podstawa efektywnego działania wielu przedsiębiorstw, zarządców, administracji i urzędów.

Bazy danych przestrzennych

Projektujemy, tworzymy i udostępniamy bazy danych przestrzennych (ang. spatial database), których składnikiem mogą być tradycyjne bazy danych w postaci liczbowej i znakowej np. dane GUS powiązane z obiektami w przestrzeni, takimi jak: punkty, linie i wielokąty.
Oferyjemy:

 • Wprowadzanie i weryfikacja danych
 • Przechowywanie i zarządzanie danymi
 • Transformacje danych
 • Udostępnianie danych

Pozyskiwane dane podlegają weryfikacji i ocenie jakości, a następnie są przetwarzane i analizowane zgodnie z potrzebami klienta.

POI (Points of Interest)

Dokładnie zbierane i stale aktualizowane dane na temat UM, zapewnia wyczerpujące informacje na temat wybranych obszarach zainteresowania. Każde UM jest wyznaczony przez rodzaj (włoska restauracja, klinika stomatologiczna, synagoga, itp.). Kody do kategorii na podstawie amerykańskiego Standardową Klasyfikacją (SIC). Każde UM jest opisany przez co najmniej jednej kategorii, ale jedno POI mogą być również opisana przez kilku kategoriach. Klasyfikacja POI przy standardowym kodów promuje efektywne wyszukiwanie istotnych informacji, a tym samym obniżenie kosztów integracji bazy danych POI do danych klientów systemów i aplikacji.

Wizualizacja przestrzenna 3D

W oparciu o numeryczny model terenu przygotowujemy wizualizację przestrzenną danego obszaru.

Plany i mapy na strony internetowe

Oferujemy prosty sposób na zamieszczanie planów i map oraz innych materiałów graficznych na stronach internetowych i profilach facebook. Przygotowane pliki konwertowane s.a. do formatu flash, który zabezpiecza przed kopiowaniem i drukiem treści.

Poniżej prezentujemy mapę topograficzną Wojskowego Instytutu Geograficznego 1:100 000 z 1938, arkusz Ustrzyki Dolne Pas 51 Słup 35.

Wizytówka w Google Maps - personalizacja

Szukając firm, usług lub danych teleadresowych instytucji coraz częściej korzystamy z wyszukiwania za pomocą Mapy Google, największej tego typu bazy lokalizacji w internecie.

Mapy Google umożliwiają na stworzenie i zamieszczenie wizytówki Państwa firmy wraz z dokładnym położeniem i opisem. Mapy te wyświetlane są wśród wyników wyszukiwania Google. Dzięki temu osoba, która wyszukuje konkretnego produktu lub usługi widzi mapę z listą firm w swojej okolicy, które te produkty lub usługi oferują. Jest to świetna forma reklamy i prezentacji firmy dla klientów lokalnych.

Wizytówka zawiera zaznaczoną siedzibę naszej firmy na mapie z umieszczonymi informacjami tzn. adres, telefony, email, strona www, opis działalności, logo firmy, do 10 zdjęć, do 5 filmów z serwisu Youtube, wybrane kategorie w których będzie się wyświetlać, a także godziny otwarcia Państwa firmy. Należy zwrócić uwagę, że utrzymanie wizytówki jest bezpłatne. Pobieramy tylko jednorazową opłatę za stworzenie wizytówki. Jeżeli są Państwo zainteresowani stworzeniem lub modyfikacją wizytówki w Google Maps prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Google Maps - wizytówka firm instytucji - zalety rozwiązania

 • Obecność firmy, instytucji w Internecie, mimo braku indywidualnej strony internetowej.
 • W ramach informacji dostępnych do opublikowania dostępne są opcje: opis działalności firmy, godziny otwarcia, lokalizacji na Google Maps, a także możliwość dodawania opinii przez zadowolonych klientów i inne.
 • Możliwości aktualizacji wizytówki, np. w przypadku potrzeby dodania opisu produktu.
 • Dostęp do statystyk odwiedzin wizytówki, (informacja ilu użytkowników weszło na stronę firmy, w celu zapoznania się ze szczegółami oferty).
 • Promocja firmy w internecie, również za pomocą kampanii reklamowej linków sponsorowanych.
 • Szybkość realizacji wizytówki i publikacja.
[Rozmiar: 98130 bajtów]
[Rozmiar: 50480 bajtów]